Home » News» List of Jinfan Fellowship in 2014
List of Jinfan Fellowship in 2014
2015-01-07 09:00:20

China University of Geosciences (located inWuhan) andJilinUniversity(located inShenyang) already sent the list of Jinfan fellowship to us. Wuxi Jinfan Drilling Equipment Co. Ltd congratulations to the following students received fellowships. Hope the students to study hard, intelligence and physique full scale development, becoming the motherland pillars in future.

Fellowship list ofChinaUniversityofGeosciences(located inWuhan)

Jinfan Fellowship

Zhigang Li 2201410126

Lili Xiao 220110098

Xihao Wang 20111001336

Xinliang Li 20111002471

______

______

Guanghui Wu 20111001958

Qian Huang 20121003299

______

______

Xiao Long Hu 20111001941

______

Graduate students

Undergraduate students

Engineering Institute of CUG

Jinfan Fellowship

Jia Zhao

120120746

Ting Hong

120120759

Feng Zhou 075121

Zhonglin Lv

072111

______

______

Yukai Qiao

072115

Lin Lv

071123

______

______

Wenjian Li

072121

______

Graduate students

Undergraduate students

Mechanical and Electronic Information Institute of CUG

Fellowship list of Jilin University

Jinfan Fellowship

Jiewen Huang 24130318

Guojun Shen

24130722

Pan Ge

24130819

Xing Wei

24130922

Wenqiang Chen 24130416

Guang Yang 24130523

Yitao Xiong 24130322

Qianqian Sun 24130526

Yating Chen

24130533

Yuchao Li 24130606

Shulun Liu 24130607

Shuhui Jiang 24130715

Jinhua Cheng 24130801

Qi Liu 24130902

Xiaoyang Hu 24130409

Congying Wang 24130426

Undergraduate students

Construction Engineering Institute ofJilinUniversity